Sunday, September 23, 2012

Co je bollywoodský tanec?Před nekolika mesíci vyšel v magazínu Taneční Zóna článek o Sangitě a Bollynatyamu. Mimo jiné taky obsahoval taky velmi dobrý částečný překlad její knížky o bollywoodském tanci , který je v čechách čím dál tím populárnější. Tady je pár výňatků:


"Pod slovem Bollywood si dnes již téměř každý něco představí. Co však činí Bollywood Bollywoodem? Jak ho poznáme? Když se na tuto otázku ptám Sangity Shresthové, tanečnice a choreografky, odpovídá: “Bollywood, to jsou emoce. Je to jen část indické kinematografie. Bollywoodský film má ale všechno. U něj si zapláčeš, zasměješ se. Má to být barevný, pozlátkový snový film, jehož příběh se sestává z několika menších příběhů. Tématem je často životní příběh hlavního hrdiny. Hlavní jeho charakteristikou je ale zapojení písně a tance." 


"Proč se tedy tanec stal tak zásadní složkou bollywoodské kinematografie? „Pro mě osobně není ani tak zajímavá otázka, proč využívá bollywoodská kinematografie tanec, jako to, proč zmizel tanec z filmů hollywoodských,“ říká Sangita, když uvádí jako jeden z inspiračních zdrojů Bollywoodu právě hollywoodský muzikál."

""Jednou z typických tanečních scén v bollywoodském filmu může být ta, kdy je manželský pár na svatbě, manželé jsou šťastní. Poté spolu tančí a v další scéně mají již potomka. Sexuální scény v indických filmech nenajdete, ale ani nejsou potřeba. Tanec je tak jasně vnímaná metafora, že divákova fantazie běží sama. Dnes je již v indických filmech dovoleno líbání, ale stále je ještě vidět, že ani herci to nemají rádi. Působí přitom velmi strnule. A musím říci, že ani já jako divák intimní scény v indických filmech ráda nemám,“ přiznává Sangita." 


"V Čechách začal být fenomén Bollywood vnímán až v souvislosti s festivalem bollywoodského filmu, jehož první ročník proběhl v Praze v roce 2003. „V té době se v Čechách o Bollywoodu mnoho nevědělo. Já sama jsem začínala učit, Ivana Hessová učila klasiku. Při sedmém ročníku festivalu jsem si uvědomila, jak moc povědomí o Bollywoodu v Čechách vzrostlo. V souvislosti s jeho znalostí stoupal i zájem o taneční lekce a množství amatérských souborů bollywoodského tance,“ vypráví Sangita. I u nás, stejně tak jako v jiných evropských zemích, zaujal Bollywood ženy svou eklektičností, pestrostí, technickou jednoduchostí i fyzickou náročností. Klasický indický tanec je velmi náročný na techniku i na rychlost. Důraz je kladen i na vyprávění příběhu tancem. Bollywoodský tanec je oproti tomu zaměřen na rychlou radost z tance a fyzický výkon. Poskytuje možnost tančit velkému množství nadšených žen, které mají vztah k Orientu, ale Kathak by se například nikdy nenaučily."


Hlavním zdrojem pro tento článek byla kniha Sangity Shresthové Is It All About Hips? 
Článek vyšel v Taneční Zóně.No comments:

Post a Comment