Thursday, August 30, 2012

Indický tanec je celoživotní pouť


V roce 2012 jsem se jako choreografka, tanečnice, a dramaturgině zůcastnila velmi zajimavého divadelního projektu Šivovo Kolo Života.  Během této spolupráce jsem taky napsala pár slov o mém chápání indického klasického tance. Tyto myšlenky se mimo jiné staly součástí tiskových zpráv o představení.  Teď bych se ráda s Vámi o tyto myšlenky podělila.

Choreografie: Sangita Shresthova

Indický tanec je vlastně velmi těžká meditace. Skutečný tanečník musí najít rovnováhu mezi hraním a přitom zůstat věrný vnitřním duchovním kořenům. Nalezení této rovnováhy je opravdu nelehká výzva, ale také velmi obohacující celoživotní cesta.

Indický tanec vychází z filozofie, která věří, že žena i muž jsou v každém z nás. Během tance se ženy vpravují do silných a přímočarých pohybů, jež vycházejí z mužského elementu (tandava). Muži si naopak osvojují vznešené a nepřímé taneční nuance, jež jsou ženskou doménou (lasya). Tímto způsobem indický tanec vede tanečníky, aby prozkoumali velmi široké spektrum fyzického pohybu a projevu a zároveň obohacuje jejich citový život.

foto: Sangita Shresthova a Tara Ahmed
 

Předpokladem dobrého tanečníka je osvojení si obou oblastí. Lze říci, že kvalitnějších výkonů dosahují zpravidla tanečníci a tanečnice pokročilejšího věku, jejichž projev se s duchovním vyzráváním dále vyvíjí a tříbí. Čím více se totiž tanečníci dostávají směrem k emocionální hloubce, jejich tělo se stává hluboce expresivní. Díky kombinaci fyzického a duchovního může mít indický tanec rovněž výraznou léčivou sílu. Skrze hledání rovnováhy mezi propojením těla a duše má indický tanec prokazatelně pozitivní vliv na samotný život tanečnic a tanečníků, což se následně přenáší také na diváky.

foto: Sangita Shresthova


Podobně jako jóga je indický tanec typický tím, že klade důraz nejen na fyzickou, ale i psychickou stránku člověka. Na začátku je důležitý trénink v oblasti tělesných pohybů, gest a rytmu.  V podstatě se ale všechny prvky tréninku týkají zejména filozofie, jak je tělo stavěno, což zahrnuje rovněž aktivaci jednotlivých čaker. Tanečníci se postupem času v lekcích zaměřují na použití fyzických pohybů k vyjádření mnoha hlubokých emocí – jako je láska, oddanost, nenávist, touha, znechucení či smutek. Zde leží skutečné hlubiny indického tance. Ve vyjádření emocí prostřednictvím tance spojuje tanečník duchovní a fyzické světy a umožňuje tak divákům silný zážitek.

Stejně jako jóga je studium a sledování indického tance opravdu celoživotní cestou, která začíná v raném mládí a nikdy nekončí. Čím více tanečník do tance dává, tím více dostává zpět.  

Autorka textu: Sangita Shresthova 
All Rights Reserved
No comments:

Post a Comment